MAT STAR Maqedoni

Qyteti: Shkup
: Rr. Atanas Babata nr.12
Telefon: 02 / 3224-350
Orari i punës:
Hën
ë– Premte: 8:00-17:00
E shtunë: 8:00 – 16:00

MAT STAR  Vllae

Qyteti: Shkup
: Bul. Partizanski odredi nr. 149
Telefon: 02 / 3099-359
Orari i punës:
Hënë – Premte: 9:00-21:00
E shtunë: 9:00 – 19:00

MAT STAR  Univerzalna Sala

Qyteti: Shkup
: Bul. Partizanski odredi 43b
Telefon: 02 / 3111-133
Orari i punës:
Henë – Premte: 9:00-21:00
E shtunë: 9:00 – 19:00

MAT STAR  Topansko pole

Qyteti: Shkup
: Rr. Lazar Trpovski nr.6
Telefon: 02/ 2658-059
Orari i punës:
Henë – E shtunë: 9:00-21:00
Е diel: 10:00 – 17:00 

MAT STAR  Chento

Qyteti: Shkup
: Rr. Anton Popov nr.137B
Telefon: 02/2525-250
Orari i punës:
Henë – E shtunë: 9:00-21:00

MAT STAR Manastir

Quteti: Manastir
: Rr. Nikola Tesla nr. 14
Telefon: 047/222-195
Orari i punës:
Henë – Premte: 9: 00-20:00
E shtunë: 9:00 – 16:00

MAT STAR  Gostivar

Qyteti: Gostivar
 Rr. Goce Delcev nr.6, lok.14
Telefon: 042/211-277
Orari i punës:
Henë – E shtunë: 9:00-21:00

MAT STAR Tetovo

Qyteti: Tetovo
: Rr.120 nr.2 lok.P-9 QENDRA REM
Telefon: 044/488597
Orari i punës: 9:00-22:00
: 09:00-22:00

MAT STAR Kavadarci

Qyteti: Kavadarci
: Rr. Pano Mudarov nr.1/1-1
Telefon: 043/400-812
Orari i punës:
Henë – Premte: 9:00-21:00
E shtunë: 9:00 – 19:00

MAT STAR  Kriva Palanka

Qyteti: Kriva Palanka
: Rr. St. Joakim Osogovski bb, pas qendrës tregtare
Telefon: 031/445-013
Orari i punës:
Henë – Premte: 9:00-19:00
E shtunë: 9:00 – 18:00

MAT STAR Shtip

Qyteti: Shtip
: Rr. Ivo Ribar Lola nr. 69
Telefon: 032/442-727
Orari i punës:
Henë – Premte: 9:00-21:00
E shtunë: 9:00 – 18:00

MAT STAR Strumicë

Qyteti: Strumicë
Rr. 4 Korrik nr.13
Telefon: 034/551-318
Orari i punës: 
Henë – Premte: 9:00-20:00
E shtunë: 9:00 – 18:00

MAT STAR Ohër

Qyteti: Ohër
: Rr. 7 Nëntor, бр.21
Telefon: 046/231-336
Orari i punës:
Henë – E shtunë: 9:00-21:00

MAT STAR Prilep

Qyteti: Prilep
: Rr. Goce Delcev pn 
Telefon: 048/412-125
Orari i punës:
Henë, e martë, е еnjte, e premte: 9:00-20:00
Të mërkurën, të shtunën: 9:00 – 16:00 

MAT STAR Veles

Qyteti: Veles
: Rr. Marshal Tito nr.100
Telefon: 043/255-774
Orari i punës:
Henë – Premte: 8:30-20:30

Vende të shitje të modeleve të Matstar

Qyteti: Koçani
Adresë: Rr.Stevo Teodosiev np
Telefon: 033/270-199
Orari i punës:
Henë – E shtunë: 9:00-20:00

Qyteti: Strugë
Adresë: Rr. Proleterski brigadi nr.24
Telefon: 046/780-704
Orari i punës:
Henë – E shtunë: 9:00-21:00

Qyteti: Dibër
8 Shtator
Telefon: 046/834-333
Orari i punës:
Henë – E shtunë: 9:00-21:00

Qyteti: Probishtip
Stojkovski
Telefon: 077/703-248
Orari i punës:
Henë – E shtunë: 9:30-20:30