Со Политикатата на приватност, ќе ви појасниме каде и како се чуваат личните податоци на сите регистрирани купувачи на нашата интернет страна. Оваа политика на приватност се однесува само за www.matstar.mk и поддомените. Доколку е присутен линк кој ќе Ве поврзе со други страни, ние не превземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие интернет страни.

Секој корисник при регистрација и купување, изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата Политика на приватност.

Доколку се регистрирате, сите лични податоци кои ќе ги внесете преку формата за регистрација, ќе се користат за потребите за достава на производот, реализација на плаќањето, како и за рекламирање на производи и услуги обезбедени од наша страна согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на трети страни.

Информации кои ни се потребни при регистрацијата и/или при нарачка се: Име и презиме, e-mail адреса, Адреса за испорака на нарачката и телефон за контакт.

Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија.
МАТСТАР го задржува правото да ги користи IP aдресите и другите податоци на корисниците за откривање на нивниот идентитет во случај на спроведување на законот и законските постапки.

Корисниците во секој момент може да извршат промена, ажурирање или корекција на личните податоци и информации.

МАТСТАР има усвоена политика за сигурност и заштита на податоци, со што се демонстрира посветеноста на фирмата кон заштитата на приватноста на клиентите. Со исклучок на податоците од финансиска природа, сите информации од веб страната се користат исклучиво за релација со корисници, следење на нарачка итн., и истите не се предаваат на други лица за било каков основ. 

Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и се обврзуваме дека нема намерно да собираме или користиме податоци од малолетни лица. Ги преземаме сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на купувачите со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и злоупотреба на истите.

Корисни линкови:

Закон за заштита на личните податоци