Како би ги задоволиле Вашите потреби и барања, Матстар ќе се залага за достапност на својата интернет страна 24 часа во денот.

Во случај на привремена недостапност односно прекин на интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на Матстар, не преземаме никаква одговорност и не гарантираме постојан пристап.

Сите податоци и информации објавени на интернет страната на www.matstar.mk се од информативен карактер и за истите Матстар го задржува правото за промена и менување во зависност од условите и потребите.

Како резултат на специфичноста на медиумот “интернет“, доколку поинаку не е предвидено согласно позитивните прописи во Р.Македонија, Матстар не превзема одговорност за точноста и веродостојноста на објавените информации и документи.

Преземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната на Матстар е забрането. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба.

Сакаме да знаете дека овој сајт користи текстуални датотеки наречени “cookies”. Без нив сајтот нема да функционира правилно и многу од опциите нема да можете да ги видите.
Повеќе информации за тоа што се “cookies” и какви типови има можете да најдете овде