Доколку во моментов нема активни огласи за кои сте заинтересирани, а сакате да ги имаме предвид Вашите податоци за идни вработувања, Ве молиме испратете ни го Вашето CV на нашата е-маил адреса: matstramk@gmail.com, со назнака за која позиција се пријавувате.

Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на апликацијата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на Матстар, при процесот на селекција на апликанти за вработување.